Program » Středověk » Středověké flétny

Středověké flétny

Naše středověké flétny vznikly z pokusu přenést stavební prvky historických zobcových fléten na dnešní hratelný nástroj.

Dlouhé úzké labium a poměrně vysoký výřez, kombinovaný s cylindrickým vnitřním vrtáním, nás dovedl k nástroji s lákavým zvukem.

Zvuk bohatý na vyšší parciální tóny, průrazný a s charakteristickým „naplivnutím“, je podobný historickým malým pozitivům.

Nástroj se perfektně pojí k ostatním nástrojům i lidskému hlasu.

Na základě svých dynamických a barevných možností se středověká flétna hodí také pro sólová vystoupení. Kromě „Estampie a spol.“ nabízí širokou škálu dalších možností: improvizace, jazz, folklór apod.

Tónový rozsah jsou 2 oktávy, zpravidla se hraje „moderními“ hmaty, alternativně hmaty „Ganassi“.

Středověká flétna se vyrábí jako Sopranino in f’’, Sopran c’’ a Diskant g’ ve všech výškách ladění a také v ladění 512 Hz.

Středověk

Sopranino f’’ detaily
Sopran c’’ detaily
Alt g ’, f ’ detaily

nahoru - předchozí strana

Impressum & Privacy notice - The Změna produktů, cen a případné omyly v textu vyhrazeny.
Poslední aktualizace: Duben 2007
(C) Copyright 2006 by www.divites.de