Péče

Péče o zobcové flétny

Dřevo „žije“ a do jisté míry zůstává živé i nadále v opracované podobě, např. v podobě flétny. V závislosti na vzdušné vlhkosti, okolní teplotě a svém stáří mění svůj objem. Především při vlhkosti dřevo nabobtnává. Čím je však dřevina starší, tím zůstává stabilnější. Míra reakce na vlivy vnějšího prostředí však záleží spíše na druhu dřeva.V zásadě platí: čím hustší (těžší) je dřevo, tím je stálejší.
Dřevěné dechové nástroje ještě navíc reagují s vhkým dechem hráče a jsou tím pádem obzvláště ohroženy:
> hrozí vznik trhlin v tenké stěně, které jsou v oblasti vzduchového kanálu neopravitelné,
> nástroj se může zkroutit,
> čepy netěsní nebo jsou příliš pevné,
> může se vytvořit plíseň.

Aby zobcové flétny dosáhly dlouhé životnosti, potřebují dobrou a odbornou péči. Výrobce fléten sice dřevo a flétnu ošetřuje proti vzdušné vlhkosti (sušené a uleželé dřevo, lněný olej, parafín, atd.), ale to pro trvalou ochranu nestačí.

Zde tedy několik důležitých rad pro Vaši flétnu:

1. Rozehrávejte novou flétnu asi 5 min. denně a každý den cvičte o pár minut déle. Dřevo si musí na „práci“, tj. na změnu stavu mokré – suché, pomalu zvyknout. To platí obzvláště pro citlivou oblast vzduchového kanálu a jádra. Tutéž navykací dobu musíte dopřát i nástrojům, které nebyly déle než 1 rok hrané.

2. Na výrobu jádra se používá cedrové nebo jalovcové dřevo, protože dokáže rychle vstřebat vlhkost a zamezuje tvorbě kapiček na konci vduchového kanálu. Vlhké jádro vede k zúžení průlinky a negativní změně tónu, proto by neměla souvislá hrací doba překročit zpravidla 1 hodinu.

3. Je třeba věnovat dostatek času zjištění optimálního tlaku, při kterém nástroj nejlépe zní..

4. Vlhký nástroj se vytře a usuší na vzduchu, nikoliv v blízkosti topení, na slunci nebo v průvanu.

5. K uchovávání fléty je vhodné normální pokojové klima, ovšem nikdy v blízkosti topení, na slunci nebo v průvanu, a prodyšné pouzdro.

6. Nástroj se musí čas od času zevnitř naolejovat (nekyselý olej). Platí pravidlo: čím měkčí je dřevo, tím častěji se musí olejovat. Tato potřeba je však závislá také na hrací době a době a podmínkách skladování. Nejpozději je nutné nástroj naolejovat, je-li zevnitř suchý a drsný nebo zní hluboké tóny matně.

7. Dřeviny, které se musí častěji olejovat, jsou: hruška, javor a třešeň. Méně oleje potřebuje: zimostráz, eben a grenadil.

8. K olejování a vytírání flétny používejte kulatou tyčku (z buku, k dostání v každém obchodě s průmyslovým zbožím), průměr vybírejte značně menší, než je vnitřní vrtání. Zařízněte na konci tyčky zářez 1 až 2 cm a upevněte v něm kousek kuchyňského papíru. Tento papír namočte v oleji a vytřete nástroj mírným pootočením tyčky. Za žádných okolností se olej nesmí dostat k cedrovému jádru (mažte pouze 2 cm před jádro; namazané jádro se musí nahradit!). Po olejování nástroj nebo jeho díly postavte svisle. Asi po 10 minutách odstraňte zbylý olej v nástroji čistým kuchyňským papírem.
Je možné nástroj vyčistit i zvenku (např. technickým benzíem) a poté utřít olejem. Také při tomto čištění, prosím, dbejte, aby se k labiu a jádru nedostal olej.
U barokních nástrojů s výrazným kónickým vrtáním je vhodné použít tyčky různých průměrů.
(V případě potřeby Vám na požádání tyčky k vytření flétny dodám).

 

nahoru - předchozí strana

Impressum & Privacy notice - The Změna produktů, cen a případné omyly v textu vyhrazeny.
Poslední aktualizace: Duben 2007
(C) Copyright 2006 by www.divites.de