Dílna

O dílně

Na začátku bylo hledání výjimečného zvuku, spojené s otázkou, jak je možné, že se forma hudby znovunalézá ve tvaru nástroje; proudící vzduch spoutaný ve dřevě s jeho jedinečnou strukturou, rezonancí, leskem i kresbou.

V osmdesátých letech vznikla první malá dílna a první pokusy s pomocí přátel – Ulricha a Hannelore Höhne – Eickhoff z Bad Salzuflenu a Aleca V. Loretto z Aucklandu. Postupně vznikala další, v mnoha směrech neocenitelně poučná i pomocná přátelství.
Dnes, stejně jako tenkrát, je pro mne hnací silou radost z objevování nových, či spíše stále jiných a nekonečně rozmanitých zvukových světů v mikrokosmu možností zobcových fléten. Viditelnou součástí tohoto procesu je hezky a precizně opracovaný nástroj: vyjádření prchlivé hudby v ušlechtile zpracovaném materiálu a tvaru nástroje.
Naše cesty stále kříží další lidé, kteří nám přináší své vize, rozšiřují naše obzory a stávají se přáteli i průvodci naším životem.

Již přes deset let žijeme v Bavorském lese, poblíž českých hranic, s našimi dvěma dětmi, spoustou hudby a poměrně mnoha zvířaty na starém nádraží v Ludwigsthalu, s divokou zahradou uprostřed vysokých stromů.

A dokud jsme neumřeli, pokračujeme: v hledání zvláštního zvuku, v cestě po poznání.

nahoru - předchozí strana

Impressum & Privacy notice - The Změna produktů, cen a případné omyly v textu vyhrazeny.
Poslední aktualizace: Duben 2007
(C) Copyright 2006 by www.divites.de